Home

Gråsiska flock

Gråsiska. Flock vid Tidövägen Västerås i Västmanland 3-Februari 1999, Common Redpoll in Sweden, Aros Film Fotograf: Gunnar Fernqvist Gråsiska. Gråsiskan är en grå, liten fågel med röd panna som du ser flyga fram och tillbaka mellan björkarna, aldrig ensam utan alltid tätt ihop med andra gråsiskor. Flockarna är på jakt efter sin favoritföda björkfrön, vilket gör att gråsiskan är vanligast just i björkskogarna vid fjällets kant Gråsiska (Acanthis flammea) är en siska som tillhör familjen finkar Det har kommit ett stort antal gråsiskor till fågelmataren här i Vittsjö det är stora flockar som kommer Gråsiskan är i storlek och form som en hämpling men med en kluven stjärt De övre kroppsdelarna är grå- till vitaktiga med mörkare fläckar. Hjässa och panna är röda i olika stor utsträckning, hakan svart. En stor flock med gråsiskor, Redpoll (Carduelis flammea) med ngn enstaka Snösiska filmad under hösten 2013 vid Hjälstaviken, Uppland, Sverige. Filmen är filmad med 50 bilder/sek. Utrustning. Gråsiskan har funnit i stora flockar i Sverige under den senaste tiden. Förklaringen är att de stora flockarna kommer från norr och från öster där fördotillgången är sämre. Mycket tyder på att en del av de gråsiskor som finns i landet just nu kan komma väldigt långt från öster

GRÅSISKA Common Redpoll (Carduelis flammea) Klipp - 508

Att höra skillnad på grönsiska och gråsiska kan kräva lite övning och eftersom de ibland håller sig i samma flockar kan det vara en stor utmaning. Förhoppningsvis blir det lite enklare med den här artikeln Gråsiska. 15 526 st inräknade gråsiskor. Foto: Madeleine Danielsson. Drar runt i stora flockar om vintern, då den vandrar söderut från norra Sverige i jakt på föda. Lever mest av björkfrön och små ogräsfrön, som gråbo på bilden För att du ska känna igen fåglarna som dyker upp vid din fågelmatning har vi skapat den här enkla och tydliga guiden till de vanligaste fåglarna som ses runt knuten på vintern. Glöm inte bort BirdLife Sveriges fågelräkning Vinterfåglar inpå knuten. 2020 hålls räkningen den 31 januari-3 februari.. Se även våra specifika guider till • fågelskådning • förbiflygande fåglar. Lista i systematisk ordning över de vanligast förekommande fåglar i Sverige, vilket är en förteckning över alla: . arter som regelbundet häckar i Sverige (H); arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker (h) flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis (F Gråsiska (Carduelis flammea) Gråsiskan är i storlek och form som en hämpling men med mer kluven stjärt. En fågel med stor utbredning på norra halvklotet. Det finns många underarter och huruvida de är raser eller arter vet man inte riktigt ännu. I vårt område kan brunsiska förekomma

Gråsiska - Laponia Laponi

 1. Gråsiskan äter mest frön av björk, al och andra växter. Den stryker söderut på vin-tern i sin jakt på mat. Den kan då samlas i stora flockar i södra Sveriege på höst och vår. Ibland kan den dra ända ner till Mellaneuropa
 2. Gråsiskorna klänger omkring i björkarnas grenspetsar och hänger ofta upp och ned. Lär dig mer om gråsiskan
 3. Sammanlagt noterades stora flockar gråsiskor på ca 28 lokaler. Det har varit svårt att missa de enorma flockar av gråsiska som uppträdde i Göteborgs rapportområde, liksom i hela landet, under hösten och vintern
 4. atformen C. f. flammea i norra Sverige.Dock häckar gråsiskan inte i stora delar av Mellansverige och inte utmed ostkusten
 5. Gråsiska. Gråsiskan påträffas i vår nejd året om, men de stora flockarna som klänger i alar och björkar vintertid för att lyfta med ett ljudligt surr är väl de typiska iakttagelserna. Vissa individer brukar kunna dyka upp vid fågelmatningen under vårvintern

Gråsiskan är numera uppdelad i tre raser. Snösiskan, som häckar långt uppe i norr och tidigare var en egen art, är nu en ras tillsammans med brunsiskan som häckar längre söderöver. Det stora antalet gråsiskor gör att det totala antalet ringmärkta fåglar vid Hammarö kommer att överstiga 16000 med råge, vilket är ett jätterekord i stationens snart sextioåriga historia, även. Gråsiskan häckar gärna i glesa kolonier. Beteende. Gråsiskan har stor förmåga att klänga, till exempel i trädgrenar. Under vintern lever den framför allt av björkfrön. Dessutom äter gråsiskan ogräsfrön och insekter. Ungarna matas troligen med insekter. Vintertid bildar den kringströvande flockar, gärna tillsammans med grönsiskor Gråsiska eller snösiska? Varje år vid den här tiden kommer flockar av siskor och äter frön i vår björk. Jag har alltid trott att det är Gråsiskor, men blir nu lite fundersam på om det kanske är snösiskor

Gråsiska - vittsjobjarnum

 1. imala. Riktigt lite nattsträckare i näten och endast en liten flock gråsiska. Ja, så kan det se ut i november. Strandskogen läar märkplatsen, så vi märkte inte av vinden, däremot hörde vi havet dåna
 2. Idag kom det ett meddelande från Taxonomikommittén om att gråsiska och snösiska lumpas. Vilket innebär att snösiska inte längre betraktas som en egen art utan ingår nu som underart till gråsiska. Detta är något vi fågelskådare känt till en längre tid och diskussionerna har ofta gått heta när frågan tagits upp på olika forum bland fågelskådare
 3. Flera flockar med gråsiska drog förbi liksom enstaka sidensvansar och vinterhämplingar. Allt i en ljudkuliss av spelande ejder och domherre lock. Björn Elmlund från Lerberget skrev den 9 november 2020: 9 november, 11 sånglärkor på gärdet sydöst om 90-graderskurvan, mellan.

Gråsiska 1080p - YouTub

Mina naturfoton med flera ur min kameras enögda synvinkel. Start; Besök i naturen; Bilder. Däggdjur. Hare; Mink; Rådjur; Utter; Älg. Fåglar. Bergfin Jag tog hjälp av min gamla fågelbok och av google förstås. Och kom fram till att det borde vara gråsiska, men jag är inte helt säker. De ser enligt boken ut som grönsiskor men har inget gult och grönt på sig. De lever här bl.a. gärna i flockar del av av året. De väntas flytta neråt mellaneuropa under den kalla årstiden Snösiska/Gråsiska: Magnus Unger det inte är ovanligt att i en siskflock hitta individer som är så vitgumpade att de jämfört med övriga siskor i flocken kan förefalla ha rent vita övergumpar, men där ändå majoriteten av övriga karaktärer tyder på gråsiska Gråsiska. Gråsiskan föredrar att vara i flock och äter gärna björkfrön. Den kan variera i färg, mest är den gråbrun med vita inslag och ibland kan de vara nästan carmosinröda på huvudet och bröstet. Nötskrika. Nötskrikan skränas högljutt och trivs bäst i alla typer av skog

Gråsiska årets bubblare vid fågelbordsräkningen - Närkes

 1. Gråsiska Acanthis flammea. Familj: Finkar - Fringillidae; Allmänna kännetecken: Ljusgråspräcklig liten fink med röd panna. Liknar snösiska men är mörkare i färgen och har mer ränder. Övergumpen streckad, undergumpens fjädrar med bred mörk mittrand. Storlek: Längd 11,5-14 cm, vikt 12-16 g. Bo: I träd eller i buske 0-4 m:s höjd
 2. Gråsiska Acanthis flammea (Linné 1758). Utbredning . Gråsiskan häckar mycket sparsamt, möjligen inte årligen, i barr- och blandskog, i Skogslåglandet och Bergslagen. Under projektet Svensk fågelatlas 1974-1984 påträffades gråsiska under häckningstid och i lämplig häckningsmiljö i 14 så kallade atlasrutor (5x5 km) och i sex av dessa kunde häckning konstateras (Jan-Erik.
 3. SPELA UPP LJUD Alfågel Bergand Bergfin
 4. Vinterfåglar Inpå Knuten genomfördes i januari för 13:e året i rad. Totalt kom det in ca 18 000 rapporter, och som vanligt var talgoxen den talrikaste arten vid våra fågelmatningar. Likt de senaste åren kom blåmesen på andra plats, medan en så kallad invasionsfågel klättrade ända upp till tredje plats. Det var, inte oväntat, gråsiskan [

Gråsiska eller brunsiska. Är det någon här som har bra koll på gråsiska/brunsiska? Jag klarar inte att se skillnad på dem, och undrar vad det är jag har hemma hos mig. Evt. bägge delar kanske? I den flocken som var här igår var det även en av dem som var väldigt ljus i förhållande till de andra,. Gråsiskan är en av de allra minsta fåglarna vid matningarna. Den hör sommartid framför allt hemma i fjällbjörkskogarna och stannar ofta långt norrut om det finns gott om föda i naturen. Det händer dock vissa år att även södra Sverige invaderas av gråsiskor vintertid Gråsiska: En flock om minst 130 fåglar passerade över ön. Några gick ner på ön men de flesta fortsatte omgående. Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk

Grönfink, bofink, bergfink, steglits, hämpling, domherre och gråsiska. Ute på nytröskade rapsfält och eventuella kvarstående rapsfält är det ofta stora flockar med fågel. Tyvärr är det svårt att nå framgång med detta fågelfrö på sin matning. Finns hampa eller solros i närheten väljer fåglarna det i första hand Fågelsånglektion #6: Bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska och steglits - Naturmorgon Vid sidan av den välbekanta bofinken finns det en hel del andra finkar i våra marker som den uppmärksamme kan lära sig känna igen på deras ibland bräkande,. Gråsiskan, (Fig. 30; tafla V.) Acanthis linaria, som i två varieteter, den långnäbbade, var. holboelli, och den sibiriska, var exilipses, förekommer i vårt land. De äro emellertid ej alltid så lätta att skilja åt. Skillnaden mot stamfränden är, att de äro grå eller chokladfärgade i st. f. gulgröna Gråsiska (Carduelis flammea) är en art i fågelfamiljen finkar. Längden är 11,5-13 centimeter. Färgsättningen är grå- brunspräcklig med röd panna och svart haka. Fågeln häckar framför allt i fjällbjörkskogar, men även i låglandet i Norrland. Under vintern drar stora flockar med gråsiskor söderut gråsiska. domherre. Dagens art, vitkindade gäss. Tofsvipor. Mera tofsvipor. Sångsvanar. Vi hade en mindre sångsvan i en annan flock. 2020-11-07 0 comment. 0 Facebook Twitter Google + Pinterest. Nyheter. Novemberkluringar. written by Göran Andersson. Så är det dags för.

Så hör du skillnad på gråsiska och grönsiska Natursida

Gråsiskan häckar gärna i glesa kolonier. Gråsiskan har stor förmåga att klänga, till exempel i trädgrenar. Under vintern lever den framför allt av björkfrön. Dessutom äter gråsiskan ogräsfrön och insekter. Ungarna matas troligen med insekter. Vintertid bildar den kringströvande flockar, gärna tillsammans med grönsisko 2017-maj-01 - Hør Gråsiska på fågelsång.se, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil Gråsiskan, som klättrade från tionde till tredje plats på ett år, är en så kallad invasionsfågel som flyttar i flockar från sina häckningsområden under vissa år när tillgången till föda är liten. Favoritmaten är björk- och alfrön men den äter också andra fröer, insekter och fjärilslarver

Fågelskolan - från de vanligaste till de sällsyntaste

Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten Natursida

Gråsiska i Doftparken Stor flock med gråsiskor, grönsiskor och steglitser Mellan Bron och Badet satt en ganska stor, samlad flock med småfåglar på isen. De flög upp i ett träd vid stranden innan jag kom fram Sträcket av gråsiska var annars anmärkningsvärt och de högsta summor som noterats på Lidingö någonsin. Från Gåseborg, Järfälla räknades 3 200 gråsiskor 3/11 och 2 300 4/11. Fyndet av trädlärka är den senaste höstobservationen

Vinterfåglar - Lars Lundmark - Fågelbilder och foto

Extra roligt är att gråsiskan placerar sig som en bubblare på listans sjunde plats jämfört med föregående år då den återfanns först på plats nummer tjugo. Efter sammanställningen går det också att konstatera att Halland skiljer sig mot övriga landet genom att koltrast och gråsparv placerar sig högre medan domherre och gråsiska hamnar längre ner på listan 130 birds were ringed this morning, with the majority again being Redpoll (Gråsiska). This total now puts us over 13,000 birds ringed in 2020! A flock of Long-tailed Tit (Stjärtmes) migrated past Fågelstationen mid-morning. Wind: North Strength 3-11m/s Temperature: 7-9 Visibility: Good Cloud cover: 0-8/8 Precipitation: Rain showers during. Flocken innehöll steglitz, vinterhämpling, gråsiskor och ev. snösiska Hej Susanne! Jag tycker nog att det ser ut som en ung Snösiska. Den är betydligt ovanligare än Gråsiskan så det är bara att gratulera. Att det är en sådan ser. Snösiska. Gråsiska. 3 Kommentarer Edwin Sahlin link. 18/2/2012 09:23:38 Vår naturkrönikör Dan Damberg har träffat en gråsiska. Vackert vårfin och allt annat än en grå siska. Vackert vårfin och allt annat än en grå siska, en naturkrönika i 10 bilder om ljusets märkliga inverkan på en gråsiska trots en iskall snålblåst från nordost. Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i februari 2011 Gråsiska, hane. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyr

Lista över fåglar i Sverige - Wikipedi

Det verkar som att det inte finns några genetiska skillnader av betydelse mellan brunsiska och gråsiska, och inte heller mellan gråsiska och snösiska. Sannolikt är det så att även gråsiskor och snösiskor parar sig över rasgränserna, något som kan förklara varför det ibland uppträder mycket svårbestämda individer i flockarna classesfoto.se Hem; Blommor. Trädgården 1. Akleja; Honungslök; Iris; Rödfibbla; Fjärilar. Amiral (Vanessa Atalanta I Pilparken dök en flock siskor upp i klibbalarna. Det mesta var grönsiskor men någon enstaka gråsiska fanns med. Här fick vi också känna på våren då en trädkrypare sjöng sin visa. Annars var det kanske gärdsmygens dag. Vi hörde ingen sjunga men. Fick en känsla av att om en hök kommit inflygande med gapet öppet rakt in i en av flockarna hade den fått sig två-tre munsbitar gråsiska serverat rakt in i munnen utan några som helst besvär. Eller en jämförelse med Hitchcock´s Fåglarna är inte heller helt fel.

GuideNatura

Sverige: fågelfrimärken. Två rullfrimärken med fågelmotiv den 25 augusti 2016. Gråsiska och Härfågel. Valör 30 kr - Gråsiska (Carduelis flammea) häckar framför allt i fjällbjörkskogar, men även i Norrlands lågland. Under vintern drar stora flockar med gråsiskor söderut Dagens exkursion till Vesan lockade 15 personer. Och vi fick en fin fågelförmiddag med mängder av gäss och en stor flock med tofsvipor, ca 2000, med ungefär 125 ljungpipare mitt i vipflocken. Dagens art var utan tvekan vitkindad gås eftersom tusentals rastade runt Vesan medan ännu fler passerade oss på sträck mot sydväst 2020-11-06 TID: 08.30-12.00 VÄDRR: Snabbt uppklarnande och en värmande sol! +10-+15 grader. RINGMÄRKT: Rödhake 3, Koltrast 4, Rödvingetrast 7, Entita 1, Blåmes 2, Gråsiska 1 och Gulsparv 2 Samtidigt kom en strid ström av markslickande flockar med steglits, hämpling och grönsiska. Därtill ringduvor, kajor, starar och finkar mer eller mindre överallt. Svettigt för oss räknare helt enkelt Dagens höjdpunkter blev kanske de över tusen trädlärkor som kom i fina flock nära förbi Nabben gråsparvflock översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Video: Gråsiska

Gråsiska vid Trekanten - Naturdagbok och fåglar kring

Gråsiska - Wildlife Garde

Definitions of Gråsiska, synonyms, antonyms, derivatives of Gråsiska, analogical dictionary of Gråsiska (Swedish Det är fåglar som häckar i närheten och som stannar kvar i trakten året om. Att få dessa på sin sida är viktigt eftersom de lockar till sig mera tillfälliga besökare. Om en överflygande flock med t.ex. domherrar ser att det råder tät trafik till ett visst fågelbord, slår de sig gärna ner för att ta del av det som bjuds

Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen Stora flockar dyker upp tidigt på mornarna och äter frukost. av att om en hök kommit inflygande med gapet öppet rakt in i en av flockarna hade den fått sig två-tre munsbitar gråsiska serverat rakt in i munnen utan några som helst besvär I vår trädgård matar vi småfåglar vilket en flock bergfinkar har upptäckt. Jag räknade dem till ca 150 st i går kväll. även gråsiskor, grönsiskor, bofinkar, steglits och andra småfåglar gillar fröna. Gråsiska (Canon 1D mark IV, Canon 500mm f4.0) Gråsiska med lång slutartid (Canon 1D mark IV, Canon 500mm f4.0 Några flockar med steglits och grönsiskor flög förbi oss, en lite årsunge av taltrast rastade i en större buske, När vi började att vandra i riktning mot Karlbergsskogen hade vi fått syn på 17 arter, bl.a. nötväcka, gråsiska, entita, gärdsmyg, koltrast, större hackspett, domherre och stenknäck Har under dagen följt en flock med grå/snösiskor. Dessa två arter är extremt svåra att skilja åt, framför allt när det handlar om 2K fåglar (fåglar födda i fjol). Lyckades säker bestämma två individer till snösiska, men såg ytterligare sju individer som med största sannolikhet också är snösiskor och följer man den gängse normen så är alla dessa klockrena snösiskor

Bronsibis (Plegadis falcinellus) är en våtmarkslevande fågel och den geografiskt mest spridda arten inom familjen ibisar.. Bronsibisen påminner i formen om en stor spov med lång och smal hals, långa grönbeiga ben och en lång nedåtböjd näbb. Dess fjäderdräkt är glänsande i mörkt grönt och rött och könen är lika. Den adulta fågeln har en djupt purpurfärgad kropp med grön. [gråsiska]). I mars och början av april ses stora flockar ofta på sopstationer ivrigt sjungande i dagsmejan. De första kända fynduppgifterna kommer från Västerås från och med år 1949: Studeranden Olle Tenow redogjorde därefter för iakttagelsen av en flock gulnäbbade hämplingar nere vid ångkraftverket Gråsiska: 1364. Blåmes: 364. Sävsparv: 309. Järnsparv: 245. Talgoxe: 176.-----2011-12-17: Ny och efterlängtad märkart idag i form av 4 SIDENSVANSAR! En flock på 40-50 ex. sågs äta äpplen vid ett litet äppelträd. Ett nät sattes upp och läte slogs på Gråsiska 6. Svarthakad Buskskvätta. Slaguggla Uggla. Sunbird Uganda Vacker fågel. Flock med gäss flyger. Ingen ser mig Mås. Flygande Gås Spegling. Tornfalkar Falkar. Stork på Nattkvist Gatlampa. Turkduva Duva. Havsörn och korp 5 2011-07-25 06.00-11.00 F rbipasserande h ga molnflak, senare halvklart. M ttlig SO vind. +14-+19 grader. (PSLJ) R dhake 4, Koltrast 2, Taltrast 1, T rns ngare 1, Tr dg rdss ngare 3, Svarth tta 5, L vs ngare 21, Svartvit flugsnappare 1, Bofink 1, Gr nfink 1, Gr nsiska 24 och Rosenfink 1

Gråsiska - Rrk Götebor

Det blev dock en riktig höjdare under morgon då en fin samlad flock om 6st ägretthägrar kom och sträckte förbi oss på riktigt njutavstånd och de förevigades frisk av de som hade kameror med sig. Bland övrigt sträckande arter noterades bl.a. bläsand, stjärtand, kricka, prutgås, vitkindad gås, en sen tofsvipa och många flockar med gråsiska Värsta dippar var gråsiska (jo vi såg en flock som lag Mollin/Svedholm stötte upp som vi misstänkte var gråsiska och även fick bekräftat senare men vi valde ändå att inte räkna dessa), sångsvan, gulsparv, kungsfågel för att nämna några Gråsiska Carduelis flammea 13 cm. En liten fink som är gråbrunspräcklig med en röd fläck i pannan och vintertid endast svagt rosa på bröstet. Häckar i norra Sverige och många flyttar på vintern till södra delarna av landet eller till Tyskland. Uppehåller sig vintertid i, ibland stora flockar och kan ses kalasa bland björk- och.

Gråsiska - Fotosida

GFN - Gråsiska

Kanariesiska [2] (Serinus canaria) är en fink som tillhör samma släkte som exempel gulhämpling. [3] I domesticerat tillstånd är den en vanlig burfågel och kallas då alltid för kanariefågel.Fågeln har fått sitt namn av att den främst härstammar från Kanarieöarna Gråsiska! X. Första gången jag har sett gråsiska i trädgården. Satt och smaskade på nässlorna. 2 st. Minus 1 grad idag. Inte min bild. Min flock! Gaston. Mars 2010 sillnäs. 2010-04-12 @ 19:39:17 Permalink Allmänt Kommentarer (0) Trackbacks Februari 2010 gråsiska 20060218 Gudhems klosterruin, Skara, Vadboden 10-tal Gudhem; flocken (ca 500 ex) Gudhems klosterruin familjen Grahn snösiska 20060218 Gudhems klosterruin, Skara, Vadboden trol 1 honfärgad Gudhems klosterruin familjen Grah

Gigantisk invasion av gråsiskor - NW

Tofsmes, svartmes och kungsfågel sågs bra medan små flockar av sidensvans, mindre korsnäbb och gråsiska hördes, sågs och sedan borta. Två ormvråkar flög högt i vinden ovanför fornborgen, likaså några korpar, där en större hackspett också höll till Sv: Mata småfåglarna Jaha, hit brukar de aldrig komma förrän det är dags att boa i skogen som jag har bakom huset Nu har jag bara domherrar, talgoxar, blåmesar, grönsiskor med en och annan gråsiska i flocken. Ett par kolstrastar kommer på besök ibland och äter på äpplena jag lägger ut Gråsiska, flockar 23.1 och 24.1 inne i staden. Överraskande mörka individer, inte ens några mealy-vibbar. Snösparv, kul med stora flockar mitt i staden. Valar, sälar KNÖLVAL, 2 ex 21.1 utanför Engey. Kunde bestämmas på rörelsen med sid-och stjärtfenor. Kan ha varit fler. Talrik just nu. SPÄCKHUGGARE, 3 ex 21.1 utanför Engey Här nedanför delar jag med mig av några av mina bilder, utöver Skäggmes så träffade vi på en flock Gråsiskor som for fram och tillbaka, ända tills en trolig Sparvhök löste upp flocken. Skäggmes, hane. Skäggmes, hona. Skäggmes. Skäggmes. Gråsiska. Gråsisko

Gråsiska? el persson 8 mars, 2009 at 13:57 gråsiska. Anselm 8 mars, 2009 at 14:25 Ser ut som en sparv som krockat med en nymålad faluröd bod! Det som slagit mig är att fågelantalet vid mina fågelbord är fortfarande stort, men det är en från min horisont sett ovanlig artfattigdom. 4-5 olika arter bara. Jinge. 8 mars. Sträck: havsörn 3, sångsvan 47, storskrake 115, storskarv 13, skogsduva 2, björktrast 17, gråsiska 380. Övrigt: 1 trädlärka stöttes på norra delen och såg sedan ut att gå ned igen. Senaste fyndet på ön. snösparv 1 (endast hörd), storskarv 35 mot O över Stora Värtan, sparvhök flera Vi hoppas först och främst träffa på strömstarar, se och höra övervintrande fåglar t ex mesar, sångsvanar, kanske steglits, flockar med gråsiska m fl. Beroende på väderlek vid denna tid får vi kanske också syn på några tidiga vårfåglar! Tag med fika, ändamålsenliga kläder rekommenderas. Varmt välkomna flock på 30 gråhägrar, stenfalk, sillgrissla, strandskata, flera sälar och en mycket sen sädesärla. Efter det åkte vi till Ramvikslandet där vi hade minst en ringtrast och möjligen en till. gråsiska bändelkorsnäbb mindre korsnäbb större korsnäbb snösparv gulspar Björktrast (50-tal i flock) Större hackspett Gulsparv (80-tal i flock) Fjällvråk Gråtrut Domeherre Gröngöling Gräsand Sångsvan (2 vux, 6 ungar) Blåmes Tamduvor(jättesvärm) Blå kärrhök Ormvråk Tofsmes Knölsvanpar med ungar Stjärtmes (ca 10 i flocken) Gärdsmyg Koltrast Sidensvans Grönfink Nötväcka Steglits Gråsiska Storskrak

Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten | Natursidan

Gråsiska 1 Grönsiska ca 30 Sävsparv 1 Gråsparv 5 Skogome Pilfink ca 40 Rödhake 4 (1s) Nötväcka 3 Gärdsmyg 3 (1s) Ängspiplärka ca 50 Gransångare ca 10 (1s) Stenknäck 2 Enkelbeckasin 12-flock HD och 2 SD Ekorre 1. Summa 36 fågelarter. Visa mer. Hökälla - Grönt arbete & Rehab Gråsiska i al. 3 nov Efter att det regnat hela fredagen så blir Alla helgons dag vacker med solsken och endast lätta vindar. Alarna nere vid Fagerstranden får besök av en flock gråsiskor som noggrant går igenom varenda kotte i sin jakt på frön.. Morgonen började ganska dystert, med ett väldigt gråmulet väder som fick en att undra om man skulle lyckas se något på dagens örnspaning kl 9. Det hann som tur var ljusna och havsörnarna kunde.. Därtill forsade fina flockar med bergfink förbi (vi bedömde att ca 80% av de nästan 40 000 bo/berg-finkarna rödhake 1, gransångare 3, kungsfågel 54, blåmes 2, pilfink 1, bofink 3, grönsiska 4, gråsiska 2, domherre 1, gulsparv 2. Summa: 75 fåglar av 11 arter. Sträckräkning idag: Resultat från de standardiserade räkningarna vid.

 • Omega grand prix paris 1900 värde.
 • Squier serial number.
 • Canon 1100d objektiv.
 • House of champions göteborg.
 • Tryckeri bok stockholm.
 • Shaw jazz.
 • Siebenschläfer party fotos.
 • Четвърта лига.
 • Werken vanuit huis data entry.
 • Anthony mackie net worth.
 • Mtb grövelsjön.
 • Bitcoin kurshistorik.
 • Volontär stadsmissionen stockholm.
 • Titanic überlebende interview deutsch.
 • Bild als suchbegriff.
 • Hemi crate engine.
 • Gopro hero 5 fotos.
 • Ayurveda resor indien.
 • Pablo escobar tod.
 • Hur fungerar ett strykjärn.
 • Ballongblomma perenn.
 • Utbildning svetsare göteborg.
 • Jonas helgesson stand up.
 • Wie lösche ich spotify account.
 • Fiskarter i medelhavet.
 • Elakhet vid demens.
 • Vernon winfrey.
 • Jostein.
 • Rugby matcher idag.
 • Vilundabadet bilder.
 • Ordnöten 18.
 • Hur fungerar smart tv.
 • Google translate app.
 • Grymt fett vimeo.
 • König der löwen stofftier nala.
 • Zdf serien liste.
 • Food court kista öppettider.
 • Kalevala väinämöinen.
 • Sls antibiotika.
 • Pirates of the caribbean vid världens ände full movie.
 • Wabbitemu ti 84.