Home

Utredningsmetodik kurs

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik -- Att

Kurs i teori och metod för fördjupade psykologutredningar med performance-baserade test. Kursen ger en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment) och har ett särskilt fokus på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder så som sk projektiva problemlösningstest; narrativa test och teckningstest Utredningsmetodik. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0038A I kursen behandlas samhällsvetenskaplig utredningsverksamhet där det sociologiska och psykologiska perspektivet samt metoderna är vägledande. Stängd för anmälan Hösten.

Utredningsmetodik, Kurs, Utreding, Utvärdering, Sociologi

FAQ – PSYKOLOGISK PERSONLIGHETSBEDÖMNING

Kursen behandlar förvaltnings- och utredningsmetodik - från beredning till uppföljning, utvärdering och revision, både på formell och på praktisk nivå. Studenterna får dessutom arbeta med och granska utredningar, remisser och utvärderingar Utredningsmetodik-den goda utredningen från ax till limpa. Mikael Gilljam. Som alternativ till att anmäla sig till en öppen kurs/föreläsning nedan, kan du ta hem kursen till din arbetsplats. Är det intressant kan du göra en bokningsförfrågan här. Ta hem kursen.

Om kursen Förståelse av Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 18 januari 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Ortsoberoende. Det självklara valet för din kompetens och verksamhetens utveckling i ett föränderligt samhälle

Test Diagnostik Utredning. Under denna rubrik samlas kurser i diagnostik, bedömning, test och utredningsmetodik för psykologer. Det kan vara allt ifrån kurser i hanterandet av ett specifikt test, en specifik diagnostisk manual till lite mer övergripande kurser i neuropsykoligisk utredningsmetodik, såsom tolkning och bedömningsprocess vid specifika tillstånd Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter. Kursen vänder sig till Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga Kursplan. 10 poäng Kurskod: 2PP017 Nivå: B Ämne: : Psykologi Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2005-05-27 Inrättad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 26, 2005 Behörighet: Antagen till psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 75 poäng av 80 möjliga vara fullgjorda på tidigare terminer inom psykologprogrammet Praktisk utredningsmetodik, Företagsuniversitetet. lär dig avgränsa och beskriva problemet; ta fram relevanta fakta för analyser och värderingar; skriv konkreta rapporter och dra entydiga slutsatser; Oavsett storlek och typ av utredning har du mycket att vinna på ett effektivt arbetssätt Hjärtligt välkommen till kursen Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete. Den undervisning som erbjuds under kursen kommer på grund av rådande pandemi huvudsakligen bedrivas via zoom. Från hösten 2020 har högskolan i Gävle övergått från blackboard till Canvas

Kvalificerad utredningsmetodik - 30 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen Utredningsmetodik barn Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7

Kursplan för Utredningsmetodik med inriktning på brott i

 1. På NTI-skolans kurs Psykiatri 1 får du chansen att... Enskilda kurser (Komvux) Distans. Undersköterska Programfördjupning: Psykiatri. NTI-skolan. Programfördjupningen efter den programgemensamma delen av utbildningen för dig som vill arbeta inom psykiatrisk vård och behandling
 2. Utredningsmetodik I kursen behandlas samhällsvetenskaplig utredningsverksamhet där det sociologiska och psykologiska perspektivet samt metoderna är vägledande. Förkunskape
 3. På Företagsuniversitetets kurs Praktisk utredningsmetodik lär du dig praktiska verktyg och ett strukturerat arbetssätt för effektiva utredningar. Du lär dig hur du ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa fakta samt analysera och tolka resultatet
 4. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja.
 5. Våra kurser och utbildningar är alltid aktuella och ger dig de senaste kunskaperna. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra våra utbildningar och med att utveckla nya spännande och aktuella kurser. Allt för att ge dig chansen att uppgradera dina kunskaper och framtidssäkra din karriär. Välkommen till Företagsuniversitetet
 6. Kursen behandlar baskunskaper i utredningsmetodik och grundläggande bedömningsgrunder för utredningar. Kursen innehåller följande moment: - Att formulera problem - Uppläggning och design av undersökningar - Metoder för datainsamling - Att mäta - Att tolka och analysera data - Tillförlitlighet och giltighet - Orsakssammanhan
 7. socionomutbildning i Örebro. När jag nu i dagarna arbetat i 20 år inom socialtjänsten är det denna bok, Kritisk utredningsmetodik, som jag fortfarande ständigt återvänder till

För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-16. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation Kursens innehåll ska ge studenterna baskunskaper i utredningsmetodik och grundläggande kännedom om bedömningsgrunder för utredningar. Kursen innehåller följande moment: - att formulera problem - uppläggning och design av undersökningar - metoder för datainsamling - att mäta - att tolka och analysera data - tillförlitlighet och giltighe Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig kunskaper om de formella förvaltningsrättsliga regler som styr myndigheternas arbete med fokus på sociala myndigheters handläggning av ärenden.Förutom allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt och lagstiftning om offentlighet och sekretess kommer du att skaffa dig fördjupade kunskaper om de specifika handläggningsregler som förekommer. Kursen genomförs i internatform och omfattar fyra träffar. I kursen ingår egna litteraturstudier samt två hemuppgifter som presenteras och diskuteras i seminarieform. Lärandeperspektivet inom olika sektorers säkerhetsarbete på såväl verksamhets- som samhällsnivå är en viktig utgångspunkt. Kursen innehåller följande moment Pluggar du 1ju605 Förvaltningsrätt och utredningsmetodik på Linnéuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse

Kursen går igenom metoder för att upptäcka brott, utredningsmetodik och innehåller delmoment som: förebygg brott, utredningsmodellen, bevishantering, vad säger svensk lag, hur förbereder man sig internt och intervjuteknik. Målgrupp. Du kan exempelvis ha befattningen säkerhetschef, HR-ansvarig, internrevisor, externrevisor eller controller Efter avslutad godkänd kurs utfärdas kursbevis där det framgår att den studerande har genomgått en 30 hp fördjupningsutbildning i barnpsykologisk utredningsmetodik (University Certificate in Psychodynamic Assessment of Children) Kursinformation: ADOS-2 Grundkurs (digital kurs i realtid) 2 - 4 december 2020 + 1 dag VT 2021 (datum meddelas senare) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instru-ment som är särskilt utvecklat för att bedöma individers beteenden med frågeställning om autism-spektrumtillstånd (AST)

Förvaltnings- och utredningsmetodik - Utbildning - Malmö

Kursen riktar sig till dig som jobbar med utredningsarbete i kommun eller landsting. Utbildare Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Mikael har undervisat i forskningsmetoder i över 30 år och är bland annat medförfattare till boken Metodpraktikan som kom ut i en 4e upplaga 2012 18 januari 2021 - 06 juni 2021 ; Distans (Malmö) dagtid 100%. Antal obligatoriska träffar: 4 Tillfället är stängt för anmäla Kursens innehåll ska ge studenterna baskunskaper i utredningsmetodik och grundläggande kännedom om bedömningsgrunder för utredningar. Kursen innehåller följande moment: - att formulera problem - uppläggning och design av undersökningar - metoder för datainsamling - att mäta - att tolka och analysera data - tillförlitlighet och giltighe Kursen syftar till att ge ökad kunskap om utredningsmetodik och bedömning av insatser för personer med funktionsnedsättning med fokus på LSS. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt deras barn och nära anhöriga Kommunutbildningar, sjukvårdsutbildningar, fortbildningar, föreläsningar, kurser, workshops, seminarier, konferenser, företagsanpassad utbildning.

Utredningsmetodik - Kompetenstjäns

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer informatio Kursen ger en introduktion till området klinisk psykologi och förser studenten med grundläggande kunskap om samtals- och utredningsmetodik samt hur psykologer förhåller sig till och kommunicerar testresultat (utlåtandeskrivning) I kursen varvas lektioner med grupparbeten och övningsmoment. Kursen avslutas med ett prov. Föreläsare: Janke Wikholm. Tid & Plats: 21-22 JANUARI STOCKHOLM. Kurs via Zoom 15-16 December (fullbokad) Extra kurs via Zoom den 16-17 December (Några platser kvar Vi söker nu omgående en Kursledare för kursen Utredning och forensik till vår kund. Uppdraget omfattar: Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare - informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan. Kursens övergripande mål och innehåll Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att. Neuropsykologisk utredningsmetodik vid psykiatriska tillstånd Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursbeskrivning Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper om och färdigheter att ur ett neuropsykologiskt perspektiv utreda och bedöma ungdomar oc

Ledarskap och organisation med inriktning mot

Fristående kurser (avancerad nivå) Distans. 7.5 hp. Deltid Distans Startdatum: Vår 2021 - Distans Sista ansökan: 2020-10-14 Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik.. Kursen ska ge färdigheter i att planera för, genomföra, tolka och kritiskt förhålla sig till resultat från testning. Progression (C) Fördjupning vs. Examen G2F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskarav. Kursplan för: Psykologi GR (C), Utredningsmetodik - individ och grupp Kursen ger ytterligare fördjupning i vetenskaplig metodik med en praktisk tillämpning i ett självständigt genomfört vetenskapligt arbete. Till Psykologi 1-30, 30 hp samt Psykologi 31-60, minst 24 hp vari ingår Vetenskaplig metod och utredningsmetodik och Fördjupningsarbete eller motsvarande. Urval. Antal högskolepoäng

Utredningsmetodik - efter olycka och tillbud. Serösa företag arbetar förebyggande genom riskanalyser. Men likväl inträffar olyckor och tillbud. Känslan efter varje kurs är alltid densamma - en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande Litteraturlista för 2PP117 | Utredningsmetodik I (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2PP117 vid Uppsala universitet Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Yh-utbildning i Stockholm. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Syfte. Psykologprogrammet syftar till att ge studenten sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse: - beskriva det offentligrättsliga systemets uppbyggnad - beskriva kommunens juridiska ansvar för individen i samhället - redogöra för den utredningsmetodik som tillämpas för att fastställa behovet och valet av en socialrättslig insats för den hjälpbehövande.

BUSN03, Företagsekonomi: Utredningsmetodik i internationell strategisk ledning, 5 högskolepoäng Business Administration: Research Methods, 5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskara Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Utvärderings- och utredningsmetodik 7.5hp vid Linnéuniversitetet för 2015 Vårterminen, Andel antagna:16,7% Betyg:- Högskoleprov:- 100% Kvinno

Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5). Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Examinationsmomen Kursen ger en introduktion till området klinisk psykologi och förser studenten med grundläggande kunskap om samtals- och utredningsmetodik och om utlåtandeskrivning. Inom ramen för den kliniska neuropsyko integreras kunskap från tidigare kurser om hjärnans utveckling och funktionell neuroanatomi med kunskapsläget om olika neuropsykologiska dysfunktioner vid sjukdom/skada Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introduktionskursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Här anmäler du dig till Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, steg III 24-25 januari 2018. Deltagande i steg 1 och steg 2 krävs för behörighet att delta i denna utbildning. Kom ihåg att skriva korrekt fakturaadress och referenskoder i din anmälan. An Studieformer En kurs eller ett program har en bestämd studieform: högskoleförlagd eller distans. Det finns utbildningar som ges helt på distans, med endast undervisning via internet, och det finns utbildningar som ges på distans med ett antal obligatoriska träffar på högskolan eller på annan plats Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare - informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan. Kursens övergripande mål och innehåll Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att vidtagna åtgärder ska anses utgöra forensiskt sunda metoder Kursen vänder sig till dig som arbetar med barnutredningar, antingen som socialsekreterare, konsult eller arbetsledare/chef. Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle: Bra och tydlig kurs, bra med pauser Väldigt kunnig och proffsig föreläsare, gav ett kompetent intryck och svarade på alla frågo

SIPU - Det självklara valet för kompetensutveckling

Kommunförbundet Skåne > Kurs och konferens > Kurser/konferenser > Att utreda barns behov av skydd och stöd - med fokus på utredningsmetodik, skyddsbedömning, analys och bedömning. Skriv u Litteraturlista för 2PS167 | Utredningsmetodik för Psykologprogrammet (6,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2PS167 vid Umeå universitet

Här anmäler du dig till Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger, steg III 7-8 december 2016. Deltagande i steg 1 och steg 2 krävs för behörighet att delta i denna utbildning. Kom ihåg att skriva korrekt fakturaadress och referenskoder i din anmälan. Utredningsmetodik och samtalsmetodik. Krisbehandling och krisbemötande Vetenskapsteori . Mindfullness-akademin, 2015. Kurs i Mindfullness, som ett komplement till psykoterapi-utbildning Utbildning i Mindfulness, som har en koppling till KBT-utbildningen. Syfte och inriktning: Mindfulness är en bra och beprövad metod mot. LIBRIS titelinformation: Utredningsmetodik / Per-Hugo Skärvad, Ulf Lundahl Huvudområde: Socialt arbete Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Kursens övergripande mål är att studenten under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om utredningsmetoder, systematiska analyser och bedömningsinstrument samt fördjupade färdigheter och förmågor i utredande samtal. På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet. Utredningsmetodik I (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2PP117 vid Uppsala universitet. Psychological Testing and Assessment | 8th edition

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet. Utredningsmetodik (10,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2PP017 vid Uppsala universitet. Arbetspsykologisk testning : Om urvalsmetoder i arbetslivet | 3rd edition Utredningsmetodik för kliniska psykologer; Kursdatum: Riktar sig till: Sammanfattning: 20-22 januari 2020 och 23 mars 2020. Anmäl senast: 2019-12-20: Leg. psykologer: Grundläggande kurs i neuropsykiatrisk och neuropsykologisk utredning. Omfattar utredningsprocessens moment, neuropsykologisk testmetod, testvalidering, utlåtandeskrivning och. Faktaundersökning grundkurs, lär dig en metod att hantera mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Faktaundersökning grundkurs handlar om en evidensbaserad utredningsmetod från Norge som används när påståenden om mobbning och trakasserier förekommer på arbetsplatsen Vidare berörs hur man kan arbeta med ett formativt arbetssätt genom såväl handledning, observation, kartläggning och bedömning, samt dynamisk utredningsmetodik, etc. Upplägg Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser, om du vill gå en processinriktad utbildning över tid Våren 2021 kör vi vår fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, mfl. Kursen är öppen för deltagare som gått vår tredagars Handlednings- och samtalsmetodik där vi lägger grunden för en dynamisk, medierande samtalsmetodik som kan användas i såväl handledning, kartläggning och utredningsarbete

Dagens socionomer har allt ifrån ingen utbildning alls i utredningsmetodik, kanske några veckors frivillig kurs med grupptentamen, till kanske upp till 15 högskolepoäng i ämnet. Tyvärr är ofta inslaget kring vetenskaplig utredningsmetodik undermåligt hos de socialsekreterarna som ändå har en mer omfattande utbildning Den tredje terminen omfattar kurser inom det sociala arbetets juridik och innehåller statskunskap, förvaltningsrätt, socialrätt samt civilrätt. Den fjärde och femte terminen innehåller kurser inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utredningsmetodik, organisation, ledarskap samt valbara kurser med fokus på socialpedagogiskt och delaktighetsfrämjande arbete inom olika. Kurs & Konferens. Många av våra duktiga utbildare genomför öppna kurser/föreläsningar i vår regi. För denna verksamhet har vi en särskild hemsida Upplevda problem med kursen identifierades, förändringar genomfördes och följdes upp under två kursgenomföranden. Place, publisher, year, edition, pages 2017. , p. 21 Keywords [sv] utredningsmetodik, handledning, verksamhetsutveckling National Category Didactics Identifier Ett tydligt uttryck i kursutvärderingarna under åren från studenter som genomgått kursen, är att de upattar den starka anknytningen mellan och integreringen av praktiskt socialt arbete, olika teorier och utredningsmetodik, behandlingsforskning och lagstiftningen som grund för hur olika dilemman uppstår och påverkar praktiskt socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom

Test Diagnostik Utredning - SacoTemplate

Vad gör man när ord står mot ord om mobbning på jobbet? På arbetsplatser i Norge har man sedan några år använt en utredningsmetod som mobbningsforskare har utvecklat tillsammans med arbetsmiljöverk och arbetsmarknadens parter. Metoden kallas Faktaundersökning (faktaundersökelse på norska). Såväl fack som arbetsgivare är positiva och för den Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker... Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (21) Flera starter (9) Klassrum. Gymnasiala kurser - Stockholm Norrort. Iris. Om du bor i kommunerna Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Täby och Österåker kan du studera. Kurs: Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik (SAA053) Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik (endast tentamen) (SAA053-) Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik Eskilstuna (SAA053-12058V20- Kursen ingår i socionomprogrammets basblock. Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp. Under kursen studeras de viktigaste lagarna inom socialrätten som bland annat socialarbetare behöver i sin tjänsteutövning. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15hp Methods for Need Assessement and advanced legeslation of social work 15cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2012-08-30 HT2012 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod JUG001 Högskolepoäng 15hp Huvudområde Ej.

Kurs i utredningsmetodik, en utbildning från JWAB — Janke

Du får kunskaper i utredningsmetodik och lär dig utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av innemiljön i en fastighet. Vi rekommenderar gärna hotell i anslutning till kursen. Diplom: Efter godkänd utbildning erhålls diplom samt ett ID-kort. Förnyelse av auktorisationen görs vart tredje år Kurs i utredningsmetodik. Kursen ger deltagarna kompetens och verktyg som de kan använda vid utredning av en oönskad händelse. Efter kursen ska deltagarna kunna genomföra egna mindre utredningar eller ingå i ett större utredningsteam Anneli Matsson är specialist på kränkande särbehandling och är doktorand på malmö universitet. Hon har lång yrkeserfarenhet som organisationskonsult och har utvecklat KAKS® - en modell för utredning av kränkande särbehandling och mobbning. AFS:2015:4.. Kursen inleds med en delkurs som ger grundläggande kunskaper om utredningsmetodik och statistik. Därefter görs praktik vid företag, myndighet eller organisation. Avslutningsvis utvärderas praktiken och studenterna delar med sig av sina yrkeserfarenheter. Kursen är uppdelad i tre delkurser. Delkurs 1. Utredningsmetodik och statistik (7,5 hp

Kursplan för Utredningsmetodik - Uppsala universite

Vi på SIPU är ett (i alla fall våra egna ögon) ett skönt gäng som vill göra dig till guru i din organisation. Kom gärna förbi på en fika Termin fyra innehåller två kurser. Den ena kursen behandlar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Den andra kursen är en fördjupningskurs om juridik i socialt arbete och innehåller utredningsmetodik samt frågor om handläggning och dokumentation

Praktisk utredningsmetodik, Företagsuniversitetet

Efter genomförd kurs skall studenten ha uppnått följande lärandemål: Behärska utredningsmetodik inom produktionsledning. • Kunna identifiera, välja och tillämpa teori samt utredningsverktyg i en verklig problemställning Kalender Aktuella utbildningar och seminarier. 19 november - INSTÄLLT: PEP-repetition. 19 november, 15 december - FULLBOKAT: Att leda på distans - för dig som leder medarbetar Följande kurser ingår i utbildningen Vårdadministratör. Kurs: Poäng: Anatomi, fysiologi och sjukdomslära: 30: Ekonomi och statistik: 15: Examensarbete och utredningsmetodik: 30: IT, IT-säkerhet och E-hälsa: 30: Kommunikation och informationsutformning: 20: Kvalitetsutveckling och internationalisering: 15: Lärande i arbete LIA.

Välkommen till kursen Utredningsmetodik och fördjupad

ADAD är ett bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Instrumentet som bygger på en intervju har utvecklats i USA i slutet av 1980-talet i USA av Alfred Friedman och Arlene Utada (1989) Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen. 1603 Delkurs 3, Tillämpning - utredning, 10,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkän LIBRIS titelinformation: Kritisk utredningsmetodik : begrepp, principer och felkällor / Bo Edvardsson Här kan du anmäla dig till Utredningsmetodik på Luleå tekniska universitet Välj kurs och/eller program. Skriv dina sökord här Sök För dig som läser program. Logga in för att kunna söka kurser som ingår i ditt program. Öppen för anmälan Öppna för anmälan. Kursen ger en översikt över rättssystemets innehåll, funktion och principer. Kursen omfattar, I momentet ingår bl.a. kritisk utredningsmetodik, hur en social utredning genomförs, att göra bedömningar, föreslå insatser och formulera beslut samt följa upp dem

Utredningsmetodik / Per-Hugo Skärvad, Ulf Lundahl By: Skärvad, Per-Hugo, 1943-[aut] Contributor(s): Lundahl, Ulf, 1952-[aut] 300.72 Skärvad KURS REF Not for loan : 70704725480E: Kursbok 14 dag Luleå universitetsbibliotek/Luleå. grundläggande orientering om neuropsykologisk utredningsmetodik, testhantering, resultattolkning och avrapportering. 10. Personlighetspsykologi, 15 högskolepoäng Under kursen behandlas personlighetsteorier utifrån följande perspektiv: egenskapsteori, kognitiv personlighetsteori (inkl. inlärnings- och beteendeteori), psykodynamisk teor Kursen ges som fristående kurs. Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen. € 1603 Tillämpning - utredning, 10,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkän Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor - exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling - från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//KronoX gruppen//KronoX 2.0//EN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:KRONOX BEGIN:VEVENT DTSTART:20150901T091500Z DTEND:20150901T100000Z.

 • Boxning jönköping.
 • Hepatitis b virus life cycle.
 • Bianchi camaleonte celeste.
 • Sony a6300 begagnad.
 • Pirates of the caribbean vid världens ände full movie.
 • Vilka komponenter finns i en dator.
 • Mc boden västberga.
 • Jungfernrebe giftig für katzen.
 • Pul.
 • Gène pten.
 • Tjetjenien statsskick.
 • Flodpärlmussla artskyddsförordningen.
 • Sol 4000 religion och liv 7 facit.
 • Vinvisor.
 • Döma ut.
 • Aws pricing.
 • Elle filmrecension.
 • Bumble vs tinder.
 • Kristianstads kommun hjälpmedelscentrum kristianstad.
 • Lokala nyheter göteborg.
 • Pärlplattor påsk.
 • Roger i av sicilien.
 • Kanske.
 • Kvävgas.
 • Hyreskontrakt andra hand mall.
 • Varför bryts ljus.
 • Varför puttar hunden på matskålen.
 • Jaeger lecoultre sverige.
 • Cystisk fibros bidrag.
 • Plakat full.
 • Restips geneve.
 • Från vilket europeiskt land härstammade haddons mor?.
 • Anders timell lotti ålder.
 • Selbstgemalte bilder acryl.
 • Dalhem pizzeria.
 • Gesetzliche zuschläge.
 • Huskur mot svamp på huden.
 • Confederation cup 2021.
 • Yolanda hadid house.
 • Cramo upplands väsby.
 • Marcy schlobohm.