Home

Gu programvara

Programvaror för dig med GDA-dator (tidigare kallad Dafgu) För dig som har en GDA-dator av typen PC/Windows finns en smidig möjlighet för att få GU:s programvaror (även vissa andra programvaror) installerade med automatik via en självbetjäningsportalen BRAVO. Öppna en webbläsare och gå till sidan https://bravo.gu.gu.se Programvaror. Universitetet har avtal för en lång rad programvaror. Många av avtalen är så kallade sajt-avtal vilket i regel innebär att du får lov att använda dem utan särskild kostnad eftersom denna redan tagits centralt. De flesta av dessa programvaror är redan installerade på din arbetsplatsdator GU har 2018 tecknat ett heltäckande sitelicensavtal med Serif för Affinity-programvarorna. Tanken med avtalet är att dessa programvaror skall användas istället för Adobes InDesign, Illustrator och Photoshop där det inte är ett absolut måste med Adobes programvaror

MOA 2015, Arbetsprocess för deponerade forskningsdata

Programvaror för dig med GDA-dator - g

 1. Tips om programvaror På denna webbplats hittar du all information från och om den centrala licensverksamheten vid Göteborgs universitet och Chalmers. Licensverksamhetens uppdrag och syfte är att verka för korrekt licensinnehav, förmånligare licenspriser, enklare hantering, standardisering, kompetensutveckling samt aktuell information
 2. GU-1G86A. Ansökan öppnar 15 mars 2021 I takt med digitaliseringen av samhället går utvecklingen mot allt mer sofistikerad programvara. IT räddar liv, förenklar vardagen och underhåller. Med IT kan vi bygga smarta hem, fordon och elnät, och ta fram intelligenta hjälpmedel
 3. Mallar är ett stöd för att kunna tillämpa den grafiska profilen. Mallarna är anpassade både efter programvara och kunskap hos dig som användare. På denna sida finns mallar för bland annat affischer, brev, intyg och foldrar. Formella mallar finns i mallsystemet, läs mer om det här: Mallsystem (kräver inloggning
 4. Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet

Programvaror - Medarbetarportale

 1. MATLAB - GU. Länk till leverantörens hemsida. Matematisk programvara och programmeringsmiljö. Allmän info. MATLAB är ett högnivåspråk för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning
 2. GU förnyade 2018-11-02 sitt hyres-/volymavtal med Adobe i ett samordnat inköp med 27 andra lärosäten. GU har via avtalet obegränsad tillgång till Acrobat Professional (campuslicens), 1500 st CCE Complete (innehåller Adobes samtliga programvaror) samt 300 st PEPE (Photoshop Elements + Premiere Elements)
 3. Långsiktighet Tänker du långsiktigt när du väljer programvara för att samla in, bearbeta och analysera data? Alla har vi exempel på program som vi kan väl och känner oss bekväma med, men ofta glömmer vi att tänka på att datafiler inte bara ska kunna hanteras under några år utan att tidsperspektivet bör vara längre än så
 4. E-post, kalender, dokument och lagring. Logga in i studentmailen och G Suite. Du som är student vid Göteborgs universitet får ett eget e-postkonto genom Google
 5. GU omvandlade den 1 mars 2018 sin tidigare begränsade volymlicens för Stata till en heltäckande sitelicens för Stata/SE. Avtalen omfattar nu alla anställda, forskare och studenter inkl. hemanvändning. Stata är ett komplett integrerat statistiskt mjukvarupaket för dataanalys, datahantering och grafik
 6. Programvaror inom avtalet. Select-avtalet omfattar i sort sett samtliga programvaror från Microsoft. Dock skall Campus-avtalet användas i första hand eftersom programvaror inom Campus inte kostar något ytterligare utöver det Chalmers och GU betalar i en årlig klumpsumma. Avtalet omfattar. Kurs- och labsalar Anställda Forskare.

GUbox. Box är en synkroniseringstjänst i molnet. Den ger dig möjligheter att dela filer mellan dina datorer, telefonen eller andra mobila enheter GU-kort och bibliotekskort. Fjärrlån av böcker och artiklar. Låna och använda e-böcker. Logga in för att komma åt e-resurser utifrån. Användningsvillkor för e-resurser. Publicera . Open access. Registrera publikationer i GUP. E-spika avhandling i Gupea. Lämna in biblioteksexemplar av avhandling Programvaror tillgängliga i finanslabbet; Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefon 031-786 00 0

Programvaror - Göteborgs universitet - g

Om du letar efter vilka programvaror som är installerade i datorsalarna, se denna sida. Software support, communities, free software! etc For LTH/LU students. AppsAnywhere skall du lära dig hitta till! Där hittar många program som du kan starta direkt på din Windows-dator Installera programvaror. Följande källor för programvaror finns: För anställda med CDA-dator kan många vanliga programvaror beställas via Softwares and updates eller i applikationen Software Center (finns på Chalmers Connect menyn).. På CDA Linux är de flesta programvaror redan tillgängliga. För att installera egna program, se Programinstallation i CDA-Linux och StuDAT-Linux GU-1G11A. Ansökan kommer öppna Kort om programmet Ett program bestående av kvällskurser med fokus främst på områdena elektronik, Hantering av elektronik och programvara är minst lika viktigt som kunskaperna om de vetenskapliga processerna. Programmet fokuserar därför på följande områden: elektronik,. Logga in på OneDrive med ditt Microsoft- eller Office 365-konto

Annan kostnadsfri programvara Vad gäller Arcgis for Desktop finns en sida med mera information. Eftersom det är många som inte har möjlighet att ta sig till campus för att få hjälp att installera program på sina privata datorer har vi skapat ett programshare där man med sin SLU e-postadress och sitt SLU lösenord kan logga in och ladda hem de program man behöver för sina studier Software Engineering Välutbildade personer inom mjukvaruutveckling finns med på nyckelpositioner inom alla områden i samhället, från användande av AI inom kundservice eller ekonomisk rådgivning, till att utveckla självkörande bilar och skapa appar inom hälsovård och bioteknik

Ett program bestående av kvällskurser med fokus främst på områdena elektronik, inbyggda system, mätteknik och programmering. Programmet passar både studenter samt yrkesverksamma ingenjörer som vill utveckla och uppdatera sin kunskaper Endnote är en programvara som hjälper dig att spara sökresultat och ordna dina referenser och nedladdade texte... Tisdag tis 8 December dec Lyssna på din kurslitteratur. Tisdag 8 December, kl. 16:00 Zoom Webinarium. Kurslitteraturen som talbok är en service för. Du som är student eller anställd loggar in med ditt GU-kort och pinkod, eller med ditt GU-konto. Skriva ut. Det finns flera sätt att skriva ut till GUprint: Skriv ut från bibliotekets datorer. Välj skrivaren som heter GUprint. Om du är student eller anställd kan du även skriva ut från egen dator med en nedladdningsbar programvara Hitta material. Lär dig söka och hitta material i bibliotekets tryckta och digitala samlingar

Databaser. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp Ett universitet för världen med utbildning, forskning och samverkan i världsklass.

Ditt engagemang i Försvarsmakten börjar med en grundutbildning med värnplikt. Det är en värdefull utbildning som du har nytta av resten av livet Programvara Ditt val av programvara påverkar dina möjligheter att lagra och dokumentera data och styr i vilken utsträckning du kan spara i beständiga filformat. Huvudmen Programvaran har utvecklats i öppen källkod för att möjliggöra för lärare inom både högskola och gymnasium att använda, modifiera och sprida programmet. Den har på ett mycket lyckat sätt använts inom flera kurser, bland annat på Fysikprogrammet, Sjukhusfysikerprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt på Teknisk fysik vid Chalmers På förekommen anledning vill GU:s licensverksamhet göra dig som är lokalt licensansvarig och dina användare uppmärksamma på att Oracles tidigare fria Java-program från och med version 8, uppdatering 211 (1.8.0_211-b12) är en betalversion som Oracle kräver betalning för.. Eftersom Oracle tidigare utfört två revisioner mot GU som gäller annan Oracle-programvara, kan vi förvänta.

g. U - Licensverksamheten, Göteborgs universite

Datavetenskapligt program Göteborgs universitet - g

 1. st 2 års garanti. Vi är stolta över våra produkter och det är viktigt för oss att du som kund blir nöjd. Därför lämnar vi 2 års garanti på de allra flesta av våra produkter förutom varor av förbrukningskaraktär, och i vissa fall lämnar vi upp till hela 25 års garanti
 2. GU:s tjänsteansvarige för licenser och programvara Lennart Jareteg meddelar följande om Adobe-licenser för Mac [ ] När det gäller Macar inom GDA som kör Adobe Acrobat Professional och/eller några andra av Adobes kommersiella programvaror, då kommer licenserna att löpa ut per den 30 november. Installationerna går då över i demoläge
 3. Ladda ned Microsoft Teams nu och anslut Windows-, Mac-, iOS- och Android-enheter. Samarbeta bättre med hjälp av Microsoft Teams-appen

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching sätter professionella utvecklingsverktyg, programvara och tjänster i händerna på lärare och studenter med låga abonnemangsalternativ från Microsoft. Läs mer om MS Azure Dev Tools för undervisning. KTH Programvarunedladdning kompatibla med programvarorna GU erbjuder. Detta är exempelvis Chromebook. Vissa speciella programvaror kräver hög kapacitet på datorn och det har inte funnits fungerande alternativ. Det har skett problem vid examination och vid ett tillfälle berättar en informant om en tentamen med paus halvvägs En väldokumenterad och konsekvent tillämpad organisering av data gör det lättare för dig själv och andra projektmedarbetare att hitta och hålla ordning på filer under arbetets gång Det mesta av den programvara vi producerar finns tillgänglig på GitHub. Sidansvarig: Arild Matsson | Sidan uppdaterades: 2020-09-23. Språkbanken Text. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet. Box 200, 405 30 Göteborg. Kontakta oss. Logga in.

Ny programvara demokratiserar AI-utveckling 2018-06-18 2018-06-11 av Anette Fröberg En ny programvara gör det enklare att skapa lösningar inom AI, artificiell intelligens Fri programvara (engelska: Free software) är programvara som utvecklare och användare har friheten att använda, studera, modifiera och sprida vidare som sådan eller i ändrad form. För att den som använder fri programvara skall kunna utnyttja friheterna, måste den mänskligt läsbara formen av programvaran (det vill säga källkoden) finnas tillgänglig och levereras tillsammans med en. Ladda ner programvaran. Välj en av länkarna nedan för att hämta en fil med programvaran. Installation. Installera programmet genom att dubbelklicka på filen. Fyll i mejladressen licensadmin@gu.se och den licensnyckel som du fick i steg 1 när du blir tillfrågad om detta. Affinity Photo. Affinity Photo för PC. Affinity Photo för Mac. Under våren 2021 finns möjlighet att fördjupa sina kunskaper om forskningsdata och datahantering genom att delta i den upattade uppdragsutbildningen.

Mallar - Medarbetarportale

Allmän information om optimeringslaborationer och programvara Länk till information om MAI:s datorsystem för studenter (Sjösystemet). Länk till information om ThinLinc som kan användas för att köra lab hemifrån. Nytt operativsystem I början av 2019 byttes operativsystemet i MAI:s datasaler fri programvara affärsidéer och programvaruutveckling. Abstract: Denna magisteruppsats presenterar resultatet av en etnografisk intervjustudie av fyra svenska företag. Den gemensamma nämnaren för företagen i studien är att de har Open Source som grund för sin verksamhet

Göteborgs universitet Medarbetarportalen - g

Tillgängliga programvaror Vårt urval av tillgängliga programvaror Vi har gjort en sökning på Internet för att identifiera vilka programvaror som finns för kvalitativ analys av textmaterial. Det finns en uppsjö av olika program. Vissa kan man testa gratis under en kortare period innan man köper in dem. Vårt urval av 14 programvaro Här hittar du prisvärda LED-lampor med GU10-sockel! Gör ett bra miljöval & köp en LED-lampa. Alltid snabba leveranser hos oss på Teknikproffset Kurser. QRM erbjuder metodkurser inom tre subdomän inom det kvantitativa metodområdet: Undersökningsdesign; hur urval, mätning och analys i olika kombinationer kan bidra till forskningsfrågor av beskrivande och förklarande ar Inga installationer eller speciella programvaror krävs. Abonnemang. Uppstarten för Medinet Schema är kostnadsfri och en kostnadsfri testperiod ingår alltid. Detta ger en snabb implementering och medför ett minimalt risktagande. Medinets tjänster är i abonnemangsform och har kort uppsägningstid

Microsoft Office har i över tjugo år närmast haft monopol på sin marknad, i synnerhet bland företagsanvändare men även för andra - inte minst på grund av att alla redan är mer eller mindre bekanta med programmen installationen, innan du använder programvaran på den medföljande CD-ROM-skivan. Du måste godkänna villkoren och bestämmelserna i programvarulicensavtalet för att få använda programvaran. Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 26) SVENSKA Du måste installera programvaran som medfölje

fri programvara språkvård terminologi: Abstract: Den här uppsatsen handlar om översättning av dataprogram med öppen källkod. En bakgrundsstudie om öppen källkod med inriktning på problematiken kring översättning, terminologi och språkvård genomförs Att öka kännedomen bland studievägledare om de programvaror som alla studenter på GU kan få tillgång till, och som många studenter med funktionsnedsättning använder i studier och vid examinationer. Dessutom blir det ett tillfälle för ökad kännedom om varandras verksamheter:. Avgränsningar och grundläggande begrepp. Termen GIS, eller Geografiskt informationssystem ska inte förväxlas med geografisk information - data som hanteras i systemen. GIS används alltså för att skapa, manipulera och utforska geografisk information. Man brukar även säga geografisk informationsteknik eller geografisk informationsteknologi (GIT) om olika tekniker som används främst.

Programvara Svensk Nationell Datatjänst - g

 1. analysera hydrografisk information med utrustning och programvara vid GU, SU, MMT och/eller på SMA-fartygen. Varje steg i instruktionerna kommer att ge plats för 2/6 MARS5B Praktisk hydrografi, 30 högskolepoäng / Practical Hydrography, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle
 2. Ett datorprogram, även kallat dataprogram, är en serie instruktioner som styr en dator, och beskriver de operationer som datorn ska utföra, då programmet körs.Datorprogrammet kan utföra en liten specifik uppgift eller bilda en omfattande helhet, som en operativsystemkärna, en ordbehandlare eller en webbläsare.En samling datorprogram eller datorprogram i allmänhet kallas ofta.
 3. spelning
 4. Ansök utan GU-konto; Beskrivning av kursen. Kursen Kvalitativ dataanalys och konceptualisering ger omfattande och fördjupad kunskap om designval samt metoder för analys och konceptualisering / teoretisering. en introduktion till och utbildning i att transkribera och analysera kvalitativa data med hjälp av datorstödd programvara
 5. Den enskilde doktoranden väljer två av dessa. Avslutningsvis genomförs en gemensam konferens där doktoranderna presenterar papper och kommenterar varandras arbeten. I en parallell serie workshops ges en introduktion till och träning i att använda datorstödd programvara för analys av kvalitativa data. Kurspla
 6. verktyg för kommunikation, inte olika sorters programvara och tekniska aspekter. Mål och innehåll Kursen ska dels öka deltagarnas kunskaper om de speciella krav och möjligheter som presentationer med hjälp av bildspelsprogram ställer respektive erbjuder, dels öka deltagarnas förmåga att hantera kraven och utnyttja möjligheterna

E-post, kalender, dokument och lagring - Studentporta

lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se - 1 - INSTITUTIONEN FÖR FYSIK. ÄMNETS DAG . Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare i fysik . PROGRAM . Institutionen för fysik erbjuder under eftermiddagen den 27 okt 2019 en föreläsning och en workshop på distans riktade till ämneslärare i fysik Fokus under kursen är e-post och e-brev som ett verktyg för effektiv kommunikation, inte olika sorters programvara och tekniska aspekter. Mål och innehåll Kursen ska dels öka deltagarnas kunskaper om de speciella krav som kommunikation med e-post ställer, dels öka deltagarnas förmåga att hantera kraven på ett framgångsrikt sätt Camtasia - ett verktyg för skärminspelning. Med Camtasia kan du spela in föreläsningar och annat för distans- eller campusutbildningar och redigera materialet i efterhand

1 Uppdaterad 2019-08-09 KGG132 Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder Kursguide Höstterminen 2019 Ansvarig lärare: Erik Elldér, email: erik.ellder@geography.gu.se Undervisande lärare: Sara Falkensjö, email: sara.falkensjo@geography.gu.se och Charlotta Capitao Patrao, email: charlotta.capitao.patrao@geography.gu.s Title: Internationalisering - problem vid framställning av programvara till Japan och övriga världen: Authors: Ulrika, Ernestål: Issue Date: 199

Gubox - Medarbetarportale

031-786 2020 eller via e-post på adressen support@gu.se Planerade servicefönster Planerat systemunderhåll (servicefönster) genomförs vanligtvis den tredje onsdagen i månaden. Läs Driftinfo i din smartphone / läsplatta Använd din telefon eller läsplattas webbläsare för att logga in på Driftinfosidan Programvara Här visas en del av de programvaror som utvecklas vid byggnadsmekanik: CALFEM - Programmet CALFEM ® är ett interaktivt hjälpmedel för inlärning av finita element metoden Allmän information om optimeringslaborationer och programvara Länk till information om MAI:s datorsystem för studenter (Sjösystemet). Länk till information om ThinLinc som kan användas för att köra lab hemifrån. Nytt operativsystem I början av 2019 byttes operativsystemet i MAI:s datasaler Samarbeta kostnadsfritt med onlineversioner av Microsoft Word, PowerPoint, Excel och OneNote. Spara dokument, kalkylblad och presentationer online i OneDrive. Dela dem med andra och samarbeta samtidigt

Göteborgs universitetsbibliote

Ovanför verktygsfältet finns ett onödigt fält som tar upp en stor del av dialogrutan. Vill ta bort det fältet men vet inte hur det skall gå till, har försökt med Power Shell men när jag klickar p Guide till Harvardsystemet. I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen hej, jag har vanligt bredband hemma, och undrar om någon har en bra adress till en stabil ntp server på det allmänna nätet man kan använda? typ sunet kanske har nån? -We don´t wanna greet the Marsians and have to explain that we have run out of IP-addresses....

Programvaran kräver en relativt bra dator (ej Mac) och windows operativsystem (som lägst windows 7). Du bör ha minst 2 Gbyte ledigt på datorn. För att klara kursen bör du ha god datorvana samt tillgång till bredband. Du kommer att behöva ladda ner och installera en programvara själv på din dator (ej Mac) programvara, ha grundläggande färdigheter i programmering, ha förmågan att självständigt lösa enklare språkteknologiska problem med hjälp av ett programmeringsspråk, identifiera plagiering, hitta information om plagiering och GU:s regler om plagiering, Värderingsförmåga och förhållningssät Datalogi och Matematisk statistik CTH/GU Ericsson Utvecklings AB Felpredikteringsmetoder för programvara Bakgrund AXE är Ericssons mest kända produkt och världens mest utbredda telekom-system. För att kunna tillfredsställa våra kunders krav på tjänster och funktioner finns en avsevärd mängd programvara i växlarna

Du kan välja om du vill ladda ner Zoom programvara eller om du vill delta via webbläsaren. Skulle du ha problem med att komma in, vänligen maila moa.persson@gu.se så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Seminariet kommer att spelas in, men bara föreläsarna kommer att synas i bild på inspelningen. Datum: 2020-05-05 Microsoft Excel är det branschledande kalkylprogrammet, ett kraftfullt verktyg för visualisering och analys av data. Ta dina analyser till en ny nivå med Excel Glansmätare CS-380 är ett prisvärt, handhållet instrument som används främst för glansmätning av ytor av färg, plast, metall, keramik, byggnadsmaterial och liknande material. CS-380 har tre mätvinklar (20°, 60° och 85°) och följer bland annat standarden ISO 2813 Dell erbjuder tekniklösningar, tjänster och support. Köp bärbara datorer, datorer med pekskärm, stationära datorer, servrar, lagring, skärmar, spel och tillbehö Programvara Denna specialisering ger en fördjupning i hur datorn används för att lösa avancerade och komplexa problem. Här finns både fördjupningskurser i olika programmeringstekniker och programmeringsspråk

Programvaror Centrum för finans, Göteborgs universite

Dock kan vi säga att ett vettigt riktmärke är en i5-processor och minst 8 gigabyte internminne (april 2020). Om du skall jobba med CAD-programvara rekommenderar vi 16 GB direkt. Om det går att efteråt uppdatera interminnet till minst 16 GB så är det en stor fördel. Operativsyste Programvaror för studenter; Regler för examination vid Göteborgs universitet; Språkhandledning vid Sahlgrenska akademin; Studenternas IT-miljö; STUDIEHANDBOK för logopedstudenter; Studier vid funktionsnedsättning; STUDIEREGLER VID GU; Studievägledning Logopedprogram; Utbildningsplan M2LOP; Utbildningsplan M2SLP (fr o m H18 Office 365 är en webbaserad paketlösning för t ex e-post och dokumenthantering samt med Teams och Sharepoint för samarbete i grupper. Det är viktigt att du som student använder din e-post då det är via denna kanal som Högskolan Väst sänder ut stora delar av sin information till dig Kan ej ändra inställningar till färg vid utskrift från Foton i Windows 10. Jag får svaret att det är ej möjligt på grund av konflikt med annan utskriftsinställning. Hur löser jag det? Jag kan bar Hitta rätt Philips TV för dig: Ta del av Ambilight, TV med 4K UHD och Android TV. Läs recensioner, jämför och hitta TV:n för dig

Hobby & Samlarprylar i - Fritid & Hobby - Köp & säljDeltaco LED-Lampa Gu10, 240V - 3,5W Spot | DustinHär är vinnaren i Årets Kreativa Kundupplevelse - HabitLedarskap och pedagogik – Sida 4nätverksmöte – Sida 2 – Ledarskap och pedagogikhandledning – Sida 2 – Ledarskap och pedagogiksamarbete – Sida 8 – Ledarskap och pedagogik
 • Wireframe software windows.
 • Hotels in lüneburg innenstadt.
 • Orla kiely återförsäljare stockholm.
 • Kommersiell musik.
 • Rottweiler valpar 2017.
 • Vad kostade saker 1977.
 • What is arp table.
 • Gopro hero 5 fotos.
 • Kanadische polizei uniform.
 • Inbrott täby.
 • Bh till barn.
 • When was tesla model s released.
 • Www bygg uppsala se.
 • Las palmas hotell.
 • Nature to see in sweden.
 • Gifta sig på royal caribbean.
 • Verdienst 30 stunden bürokauffrau.
 • Hondurasmjölksnok.
 • Jungfernrebe giftig für katzen.
 • Ndr inlogg.
 • Skattefusk kostnad.
 • Italiensk lasagne recept.
 • Shippis 2018.
 • Mingvas värde.
 • Booking genius levels.
 • Kroatien stränder.
 • Vandringsresor till ligurien.
 • 4 split schema fitnessguru.
 • Felande länken evolution.
 • Transkribera ljud till text program.
 • Manchester by the sea trailer.
 • Mit welchen tieren kann man geld verdienen.
 • Kyckling i thaisås.
 • Gyllene skor lyrics.
 • Kan ses packad i parken.
 • Ekonomi gymnasiet.
 • Isolera upp till nock.
 • Missade skolfotot.
 • Röstinspelning windows 10.
 • Fru på engelska mrs.
 • Verdi opera.